نان برای زندگی، نه جان برای نان (۲۴)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به دستگیری ٨ تن از کارگران پروژه ای و پرونده سازی برای جمعی از کارگران و ارسال پیامک های تهدید آمیز، جدیدن شرکت IGC مستقر در پالایشگاه آبادان با ارسال پیامک هایی از کارگران خواسته به سرکار خود باز گردند. متن این پیامک ها به شرح زیر هستند:

با سلام

پیرو پیامک ارسال شده توسط کارفرما در پالایشگاه آبادان و حسب دستور کارفرما کلیه پرسنل جهت برگشت به کار (با شرایط حقوق و دستمزد سال گذشته + افزایش قانونی اعلام شده توسط اداره کار) با مراجعه به گیت ۳۰ ( درب شیشه ای) و تکمیل فرم مربوطه آمادگی خود را جهت برگشت به کار اعلام نمایند.

توجه*. *توجه*

همکاران گرامی بومی که در گیت ۳۰ اقدام به فرم نویسی کردند لطفا با واحد اداری (دربندی و رضا سیاوشی )تماس گرفته و اعلام کنند تا پیگیر گیت پاس آنهاشده. و همچنین قابل توجه همکاران غیربومی عدم دسترسی به فرم در گیت۳۰ به دلیل دور بودن از شهرآبادان حتما بابت فعال کردن گیت پاس هایشان با واحد اداری (دربندی و رضا سیاوشی)تماس بگیرند.

*باتشکر*

این پیامک ها از کارگران می خواهند با پشت کردن به کمپین ۲۰/۱۰ و با دادن تعهد به سرکار خود باز گردند. این نمونه دیگری از اجبار کردن کارگران به شکستن اعتصاب است.

ما به کارگران توصیه می کنیم از دادن هرگونه تعهدهای الزام آور و قبول کردن افزایش حقارت آمیز دستمزد بپرهیزند. بسیاری از کارگران همانگونه که در اطلاعیه های گذشته ذکر شد توانسته اند شرایط کمپین را به کارفرماهایشان به قبولانند. از جمله دیروز خبر دادیم که کارگران قرارگاه خاتم در جفیر با افزایش ٨۰ درصدی حقوق به کار بازگشته اند.

برادران کارگر، صبر، اتحاد، رمز پیروی است.