نان برای زندگی، نه جان برای نان!

دستگیری ١٠ کارگر دیگر پروژه ای به اتهام لیدری اعتصابات کارگران نفت و گاز جز رسوایی دستگیر کنندگان هیچ ثمری نخواهد داشت. بازداشت این کارگران که به تایید مسوولان بوشهری رسیده است نشان از آن دارد که نه تنها اعتصاب شکست نخورده است بلکه کارگران همچنان متحدانه به دستمزدهای حقیرانه و تهدیدها و عربده جویی های پیمانکاران نه گفته اند. با آنکه از ٨ کارگر دستگیر شده قبلی هنوز هیچ خبری نیست و معلوم نیست اتهام این افراد چیست، مسوولان بوشهری که قرار بود 5 هزار کارگر اعتصاب شکن وارد منطقه کنند و پروژه ها را راه اندازی کنند اکنون فقط توانسته اند این دستگیری ها را انجام دهند.

باز هم اعلام می کنیم این اعتصاب هیچ رهبری نداشته و ندارد و کارگران با خرد جمعی خود تصمیم به ترک پروژه ها گرفته اند. انتساب این عمل به خارج از مرزها پرونده سازی برای کارگران پروژه ای است. همان مسوولانی که اقدام به دستگیری ١٨ کارگر پروژه ای کرده اند اگر فقط ٢ ماه با حقوق های ناچیز و عقب افتاده زندگی کنند خانه را بر سر خود و دیگران خراب خواهند کرد، آنوقت با کارگری که نمی خواهد با حقوق ناچیز کار کند اینگونه رفتار می کنند.

اعتصاب در اصل ٢٧ قانون اساسی محترم و مجاز شمرده شده است و این دستگیری ها غیرقانونی است. در هیچ کجای قوانین کشورمان ماده و یا تبصره ای وجود ندارد که کارگر را ملزم به کار، آنهم به زور کرده باشد. همانگونه که پیمانکاران نمی خواهند افزایش حقوق را اعمال کنند همانطور هم کارگر می تواند دست از کار کشیده و با این دستمزد کار نکند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن محکوم کردن این دستگیری ها خواهان آزادی هرچه سریعتر این کارگران است. از همه همکاران می خواهیم به کمک خانواده های این عزیزان منجمله سجاد خسروی بروند.

اتحاد رمز پیروزی است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٨ خرداد ١٤٠٢