محمد اسدی خیانتکار بزرگ!

محمد اسدی، که در کانون بازنشستگان قزوین جا خوش کرده است اگر نماینده بازنشستگان بود که نیست، نمی گفت اعتراض بازنشستگان از خارج از کشور هدایت می شود. بازنشستگان خوزستان، اصفهان، تبریز…. زحمتکشانی هستند، که جوانی خود را برای پیشرفت و تعالی کشور خرج کردند. جناب اسدی این شمایید که وابسته و دست نشانده عوامل ضد کارگر هستید. شمایید که به کارگر و بازنشسته ها برای منافع شخصی خود خیانت کردید، شما با داشتن چندین کارگر و کارخانه های رنگ و وارنگ معلوم است که به دنبال حق و حقوق بازنشسته ها نخواهید رفت و هرچه در توان دارید بر علیه بازنشستگان به کار می گیرید. اگر حکومت تن به قانون می داد شما باید محاکمه می شدید. شما کارخانه دارها به چه نیرنگی به این مقام رسیده ای؟

در کجای دنیا دیدید بانک مرکزی نرخ تورم اعلام کند حدود ۴۷ درصد ، دولت مستقر افزایش حقوق ۲۷ درصد اعلام کند؟ دولت با داشتن نمایندگان ضد کارگری مثل شما خیالش راحت است. شما چطور بخود اجازه میدهید اعتراضات کارگران و بازنشستگان را تحریک اجانب بدانید، شرم نمیکنی خود را نماینده ما می دانی؟

اصل ۲۷ قانون اساسی هر نوع اعتراضی که مخالف با مبانی اسلام و مسلحانه نباشد را به رسمیت شناخته ، اما مصداق شاه می‌بخشد شاه قلی خان نمی بخشد، شده اید.

تاریخ شما را قضاوت می کند،دلخوش به بادمجان دور قاب چین ها نباش.

بازنشسته ای از قزوین