پیام سندیکا، شماره ١٢٢ خرداد ماه سال ۱۴۰٢منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ١٢٢ / سال یازدهم/ خرداد ۱۴۰٢ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص8
در پروژه زیرسازی راه آهن مبارکه شهرکرد چه می گذرد؟ ص16
چرا اعتصاب شد! ص18
مصاحبه سهراب مژگانی با خبرگزاری ایلنا ص20
یکشنبه های اعتراض! ص21
مصاحبه احمد قاسمی با خبرگزاری ایلنا ص24
نان برای زندگی، نه جان برای نان! ص27
مافیا در راس امور ! ص31
وقتی محجوب و اسدی نماینده کارگر می شوند! ص32
قراردادهایی که لغو می شوند! ص33
در شرکت تولید و توزیع قارچ نارین سپاهان چه می گذرد؟ ص34
اشعار جعفری مرندی و ایرج میرزا ص36
معرفی کتاب حرفهایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد ص40
چرا هوش مصنوعی نه؟ ص42
شرایط عینی و ذهنی ص47
کشاورز نمونه ص48

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.