غواصی مدیران از جیب بازنشستگان و کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، خبرگزاری تسنیم مصاحبه ای را گزارش کرد که در کانال تلگرامی دانستنی های کارگر به تاریخ ١ تیر به کد خبر ٩١٩ نماینده مردم تهران آقای علی خضریان رییس تحقیق و تفحص از شستا در مجلس چنین گفته است:« جای بسی تامل است که علیرغم اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا از هزینه کرد های خارج از عرف در برخی شرکت ها از قبیل پرداخت هزینه غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان محترم در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز استفاده از این قبیل مدیران با کدام توجیه و منطق دولت انقلابی سازگار است… با عرض تاسف عرض کنم علیرغم برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی درون مجموعه وزارت کار و برون سازمانی نه تنها توان و علاقمندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می شود بدنه مدیریتی شستا به جای برخورد با باقیمانده جریان متخلف و با تشکیل پرونده برای مدیران سابق اقدام به توجیه تخلفات مذکور می نماید»

این سخنان به معنی این است که اندوخته های کارگران و بازنشستگان در شستا به بازیچه ای برای مدیران و مافیا تبدیل شده است که برای غواصی و شنا هم از جیب کارگران و بازنشستگان باید هزینه شود و وزارت کار و تامین اجتماعی و حتا بازرسی کل کشور هم چشم بر روی این تخلفات بسته اند.

مافیای رخنه کرده در اقتصاد و دولت برای ورشکسته کردن سازمان تامین اجتماعی از دست زدن به هر کاری رویگردان نیست.