نشست عمومی کانون بازنشستگان تهران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نشست عمومی کانون بازنشستگان تهران روز چهارشنبه ٣١ خرداد ساعت ٩ صبح با تمامی پنهان کاری هیات مدیره کانون با بیش از ٧٠ نفر بازنشسته تهرانی برای طرح سوالات و پاسخگویی هیات مدیره که در سالن کانون جمع شدند، برگزار شد. ابتدا دو تن از بازنشستگان مستقل در خصوص لایحه هفتم توسعه و زیان های آن برای بازنشستگان و مستمری حقیرانه، درمان نامناسب و عدم حضور خانم ها و جداسازی بازنشستگان اقا و خانم و اینکه مسایل مالی کجا درج و گزارش می شود، سخن گفتند.

دهقان کیا ریاست کانون بازنشستگان تهران گفت:« بازنشسته ها از ما توقع دارند چه کنیم؟ دولت مرغ و تخم مرغ را نمی تواند ثابت نگه دارد از ما چه توقعی دارید. شکایت خانه کارگر به دیوان غلط بود و حالا دیگر کاری نمی توانیم بکنیم. کاری از دست ما بر نمی آید و روش ما هم این نیست که خیابان بیاییم. دیوان بر اساس قانون عمل کرده و کار خانه کارگر درست نبوده است مگر اینکه حکم حکومتی رهبری به دادمان برسد. در مورد لایحه هفتم توسعه هم اگر مواد ١٥ و ١٦ حذف نشود در انتخابات شرکت نمی کنیم. بذارید یه چیزی بگم اگر دولت های قبل به قانون تمکین نمی کردند دولت رییسی قانون گریزی می کنه » سپس آقای مجیدی دیگر عضو هیات مدیره گفت:« ما به کسی گزارش نمی دهیم و در سایت هم مسایل مالی را شفاف سازی نخواهیم کرد در ضمن مستندات مالیات ٥ میلیاردی که ما باید به اداره مالیات بدهیم را بیاورید» در حین صحبت های مجیدی یکی از فعالین گفت:« آقای مجیدی اسم ما را چرا به پلیس امنیت دادی؟ اگر شما صندلی کانون را ول نمی کنید به خاطر این است که توش پول خوابیده؟ اگر دهقان کیا راست میگه که ما هیچکاره ایم، برید کنار بزارید چند نفر دیگه حداقل بگیر بیان بخورند» یکی دیگر از بازنشستگان گفت:« چرا همش مخفی کاری می کنید؟ چرا مجمع عمومی فوق العاده رو اعلام نمی کنید؟ چرا نشست های عمومی رو تاریخش رو به همه نمی گید» سپس عیوضی دیگر عضو هیات مدیره گفت:« تلاش می کنیم بانک رفاه را پس بگیریم» که بازنشستگان گفتند:« چرا دادی که حالا پس بگیری اگر الان هم موضوع پس دادن بانک رفاه مطرح میشه به خاطر ٣٠٠٠ امضا و پیگیری است که ما مرتب می کنیم» یکی از بازنشستگان پشت تریبون قرار گرفت و گفت:« آقایان هیات مدیره اول بگویند برای صیانت از منافع ما در سازمان تامین اجتماعی که مورد دستبرد قرار گرفته چه کرده اید» که با تشویق حضار روبرو در در همین لحظه میکروفون توسط هیات مدیره که در حال فرار بودند قطع شد. هیات مدیره از روی پله همدیگر را صدا می کردند که زودتر به دفاتر خود پناه ببرند.