تعیین نماینده کارگران در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعیین نماینده کارگر در شرکت ایران خودرو به مسخره ترین صورت انجام می شود. در این کارخانه ٥٦ هزار نفری خبری از اجرای قانون کار در خصوص تشکیل تشکل کارگری نیست و این شرکت نه تنها شورا و یا انجمن صنفی ندارد بلکه چیزی به نام انتخاب نماینده کارگر از سوی کارگران انجام نمی شود. با بازنشسته شدن ١٧٦ کارگر فقط در این هفته، که طبعن بخشی از نمایندگان کارگری را نیز شامل می شود، مدیریت ایران خودرو برای جایگزین کردن نماینده کارگران در هر بخش یکی از کارگران تازه وارد و البته سفارشی گوش به فرمان را به نمایندگی کارگران به دلخواه خودش انتخاب می کند. بطور مثال از 3 بخش رنگ از هر سالن یک نفر به عنوان نماینده کارگر توسط مدیر برگزیده می شود.

باید به اداره کار تهران برای چشم بستن به این خلاف و خلاف های دیگر از جمله نپرداختن ٤ درصد حق سختی کار کارگران به تامین اجتماعی نفرین ابدی فرستاد چرا که با این وضعیت نابهنجار سازمان تامین اجتماعی نپرداختن ماهانه ٤ درصد سختی کار ضربه ای به ورودی های صندوق است.

اینگونه نمایندگان گوش به فرمان هرگز در مورد حقوق کارگران تلاشی نخواهند کرد.