رانندگان ترانزیت و موضوعی به نام رشوه در گمرک

رانندگان ترانزیت در موقع ورود به گمرک مجبور به پرداخت انواع و اقسام رشوه از نگهبان  درب ورود تا ارزیاب و دیگران هستند. و این نه تنها در کشور خودمان بلکه در دیگر کشورها هم به نوعی با این فساد روبرو هستند. بعضی از این رانندگان به دلیل پرداخت اقساط سنگین ماشین های خود با دادن رشوه های 200 هزار تومانی در پایانه ها و شرکت های خصوصی حمل و نقل ، تلاش می کنند خارج از نوبت بار بگیرند تا اقساط ماشین های خود را به موقع پرداخت کنند. سالهاست که انجمن صنفی رانندگان برای مبارزه با صدور بارنامه های صوری جهت حمل بارهای قاچاق مبارزه ای را سازمان داده است. این شرکت های حمل و نقل برای فرار از مالیات مبلغ بارنامه را کم نوشته و با دادن آدرس های تقلبی برای حمل کالاهای قاچاق خارج از سیستم در پایانه ها ، فساد در این مکان ها را دامن می زنند.انجمن صنفی برای مبارزه با این حرکات ضد کارگری و فساد طرح نظارت را در پایانه ها ی کشور به مورد اجرا گذاشته است. ولی نمی توانند در شرکت های خصوصی حمل و نقل این نظارت را اعمال کنند.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک