گزارش خبرنگار پیام سندیکا

1-با خبر شدیم علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در هفته گذشته با همسر خود در زندان کارون ملاقات داشته و داروهای قلب خود را نیز دریافت کرده است. او که در زندان سپاه و در بازداشت موقت به سر می برد و توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده است. اتهام او تبلیغ علیه نظام است و بازجویان بارها به او گفته اند که :« تو که بازنشسته ای چه کار به مسایل کارگران داری ».
2- در ماه آینده 500 کارگر سایپا که سابقه 25 سال کار دارند ،بازنشسته خواهند شد. کارخانه های خودرو سازی سایپا، ایران خودرو، مگاموتور،پارس خودرو ، خاور، در 2 سال اخیر از استخدام کارگر خوداری نموده و حتا به جای کارگران بازنشسته هم کارگری را جایگزین ننموده اند. در کارخانه سایپا تعداد کارگران واحد های تولیدیش با کارمندان که بیشتر از نورچشمی ها هستند برابری می کند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 21/7/94