خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه های زنجیره ای ماموت گزارش می دهد

کارخانه های زنجیره ای ماموت سازنده کانتینرهای تریلی و کامیون واقع در 15 کیلومتری اتوبان کرج – قزوین با داشتن 3 شعبه واحد تولیدی همچنان بهترین و بی رقیب ترین سازنده کانتینر در ایران محسوب می شود. این کارخانه از سال گذشته با رکود پیش آمده در بازار دست به کاهش نیرو زد. در تازه ترین خبر از اخراج 50 کارگر جوشکار و ورق کار در این کارخانه اطلاع یافتیم. کارگران می گویند بعد از عید نوروز سرویس حمل و نقل کارگران در جاهایی که کارگر کمتری برای سوار شدن به سرویس وجود داشته، سرویس حمل و نقل کارگران برداشته شده و اعتراض کارگران هم ثمری نداشته است.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 25/7/94