پیام سندیکا، شماره ١٢٥ شهریور ماه سال ۱۴۰٢منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ١٢٥/ سال یازدهم/ شهریور ۱۴۰٢ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص6
همکاران محترم و زحمتکش پروژه‌ای! ص18
در سوگ انسانی والا! ص20
خودکشی کارگران! ص23
درود به کارگران سرزمینمان ص26
این وضع ماست! ص28
یکشنبه های اعتراض پرشورتر از همیشه! ص29
چرا مستمری ها ٢ روز دیر شد؟ ص34
وزارت اقتصاد همه کاره کشور! ص36
بحران سالمندی با گسترش فقر در کشور! ص38
بانک زمان” در سوئیس* ص39
تفاوت نگرش ص42
استعمارزدگی فرهنگی ص43
حق مردم ما این نبود! ص44
برای رنج کارگران معدن سنگرود ص46
چرایی پرداخت حق عضویت ص49
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص51

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.