تسلیت به فرزندی چنین شایسته!

پدر اسماعیل عبدی درگذشت. این جمله ساده خبر از غمی عظیم برای فرزند شایسته آقای عبدی و خانواده‌اش بود.
اسماعیل عبدی الگویی است برای همه کوشندگان صنفی که چنین باشند. انسانی صادق؛ رهرو عدالت و مبارزی مقاوم.
اسماعیل جان غم دوری تو و آن ظلمی که به شما روا داشته شد همه انسان دوستان و کوشندگان صنفی را گران آمده است و این مختص پدر گرامی و مادر رنجیده و خانواده ات نیست.
از صمیم قلب به شما تسلیت می گوییم و خوشحالیم که پدر را با چنین سرفرازی و پایداری راهی دیار باقی کردی.
اطمینان داریم این غم بزرگ را به کار و تلاشی بزرگ تبدیل خواهی کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان فلزکارمکانیک
بازنشستگان صنعت چاپ
بازنشستگان شهاب خودرو
بازنشستگان مستقل قزوین
بازنشستگان مستقل بابل
بازنشستگان مستقل رامهرمز