اول کار بعد ایمنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با افزایش حوادث کاری اتفاق افتاده در ذوب آهن اصفهان که بخش بسیار بسیار کوچکی از آن منعکس و به دست ما می رسد، در اتفاقی جدید کارگران و کارکنان ذوب آهن طی نامه‌ای به مدیریت ارشد و مدیرعامل ذوب آهن خواستار ارزیابی وضعیت ایمنی قسمت ها گردیدند.
حوادث کاری در ذوب آهن بیشتر در قسمت تولید، کوره ها و در مکانیک نت رخ می دهد که کارگر حادثه دیده را نقص عضو و یا به دلیل ترس ناشی از حادثه نمی خواهد در آن واحد کار کند به همین خاطر در بخش اداری قسمتی برای این موضوع اختصاص داده شده تا کارگر حادثه دیده که نمی خواهد در واحد خود کار کند بتواند محل کارش را عوض کند.
در بخش ذوب حوادث کار مرگ آور است. در سال گذشته فیلمی از خط تولید میلگرد منتشر کردیم که اختیار خط تولید به دلیل نقض فنی از دست اپراتور خارج گردید که با هشدار به موقع ، کارگران محل را ترک و برق را قطع کردند تا بتوانند خط تولید را تعمیر و برنامه نویسی مجدد کنند.
مدیریت ذوب آهن به اول ایمنی بعد کار اعتقاد ندارد. تعمیرات دوره ای، تعویض قطعات در زمان مناسب، فرسودگی دستگاهها، خستگی ناشی از کار سنگین و نداشتن استراحت کافی، حقوق ناچیز در مقابل کار سخت، بهم خوردن تعادل بهداشت روانی کارگران از زمره مسایل حوادث کاری در این مجموعه است.