*حمله به جنبش کارگری و اعتراضی!

با اعلام رای دادگاه ۱۷ کارگر کوشنده فولاد اهواز در ۵ مهرماه و حکم شلاق، جریمه نقدی و حبس برای آنان، آنهم در بحبوحه اعتراضات عجیب نیست. جنبش اعتراضی و کارگری باید مرعوب شود.
از اخراج استادان منتقد دانشگاه تا محدودیت در کانون وکلا، دستگیری کوشندگان عرصه جنبش زنان، اخراج دانشجویان معترض و آزادی‌خواه، محدودیت صدور پروانه روزنامه نگاری و حذف روزنامه نگاران آزاد اندیش بخشی از این حمله تدارک دیده شده توسط مافیای زر و زور و تزویر است.
اما مهمترین حملات در عرصه اقتصادی و روابط کار است که باید زخمی کاری بر معیشت زحمتکشان وارد کند. محاکمه امنیتی کارگران آق تپه، گرانی هر روزه مواد غذایی و مسکن، تایید مواد ضدکارگری لایحه هفتم توسعه در مجلس، اخراج آموزگارانی که خواهان آموزش رایگان هستند همچون حبیبی، حکم شلاق و حبس برای کارگران فولاد اهواز، احضار و پرونده سازی و تهدید به اخراج کوشندگان سندیکالیست فلزکارمکانیک، احضار و ارسال پیامک های تهدید آمیز برای بازنشستگان معترض، آوردن کارگران افغانستانی به پروژه های نفت و گاز بدون رعایت قوانین کار و ایمنی به پروژه ها برای سودآوری بیشتر پیمانکاران و ضربه زدن به کمپین ۲۰/۱۰ کارگران پروژه ای، ندادن کفش و لباس ایمنی به کارگران خطوط ریلی از سوی پیمانکار و جان باختن دومین کارگر مصدوم آتش سوزی پالایشگاه بندرعباس حسن ربیعی به دلیل نادیده گرفتن ایمنی از سوی مدیران ارشد پالایشگاه و وزارت نفت.

همگی این موارد در راستای حاکم کردن نیولیبرالیسم بطور مطلق در روابط کار و کارگری و اقتصادی است. بی دلیل نیست که خیریه نذر و اشتغال اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی دست به تدوین لایحه هفتم توسعه می زند. لایحه ای که از افکار پلید طرفداران نیولیبرالیسم بر می‌خیزد.
اما جنبش کارگری همگام با جنبش سندیکایی، متشکل ترین بخش جنبش کارگری، نه تنها دست به افشای توطئه های نیولیبرالیسم می زند بلکه با اعتراضات خود چه در ذوب آهن، نفت و گاز و پتروشیمی، و همچنین یکشنبه های اعتراض بازنشستگانش میدان را برای عرضه این افکار پلید تنگ تر کرده و به مبارزه علیه این برنامه های ضد انسانی ادامه خواهد داد.
جنبش اعتراضی محرومان پیروز تاریخ است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی
بازنشستگان صنعت چاپ
بازنشستگان شهاب خودرو
بازنشستگان مستقل قزوین
بازنشستگان مستقل رامهرمز
بازنشستگان مستقل بابل
۸ مهرماه ۱۴۰۲