یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٣ مهر در شهرهای تهران، شوش، کرمانشاه، اصفهان، دزفول، اهواز، اراک، مشهد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفت.

در شوش بیش از ١٠٠ نفر بازنشسته تجمع را با سخنرانی آغاز کرده و اعتراض خود را نسبت به کلیات لایحه ضد کارگری هفتم توسعه و همچنین قتل عام کارگران در حوادث کار و خواستار حق منطقه جنگی شدند. آنان در شعارهای خود:« دولت سرسپرده، گرونی رو آورده/ دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته/ حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته» را سر داده با راهپیمایی به سوی دفتر نماینده مجلس شوش و کرخه دکتر محمد کعب عمیر و ایستادن و شعاردهی اعتراض خود را به بی عملی نماینده نسبت به خواسته های کارگران و بازنشستگان اعلام کردند.

در کرمانشاه نیز بیش از ١٢٠ نفر بازنشسته تجمع کرده و نسبت به کارهای خلاف هیات مدیره کنار گذاشته شده و رییس بی لیاقت آن اکبری شعار داده و از قانون شکنی و به صندلی های غصب شده کانون توسط این بی لیاقت ها و نسبت به بی توجهی دولت به خواسته های خود شعار:«کشور پر درآمد، چه بر سر تو آمد/ دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند» را سر دادند.

در اصفهان بیش از ٨٠ بازنشسته فولاد اصفهان و بیش از ٢٠ بازنشسته البرز غربی در مقابل صندوق فولاد تجمع کرده و خواسته های خود را فریاد زدند.

در دزفول بیش از ٣٠ بازنشسته در مقابل تامین اجتماعی حضور یافته و بازنشستگان در مورد لایحه ضد کارگری هفتم توسعه، بی کیفیتی درمان و بی بخاری کانون عالی صحبت کردند.

در مشهد بعد از مدتها بیش از ٢٠ نفر که در میان آنان حضور زنان چشمگیر بود با دست نوشته هایی خواسته های خود را اعلام کردند.

در اراک بیش از ٦٠ بازنشسته شعار:« ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه/ شورای عالی کار، پر شده از فریبکار» فریاد می زدند و اعلام کردند بازنشستگان با اطلاع رسانی بازنشستگان دیگر را هم هفته دیگر بیاورند.

در اهواز بیش از ٨٠ نفر طبق معمول راهپیمایی کرده و شعار:« کو مهار تورم، دروغ نگین به مردم» را سر دادند.

در تهران جمع زیادی از بازنشستگان تهرانی با توجه به جلسه انزلی که اعضای هیات مدیره کانون تهران در آن حضور داشتند، جهت پاسخگو کردن این هیات مدیره بی کفایت که هیچ وقت درباره جلسات گزارش نمیدهند، در کانون تهران گرد آمده و در پرسش از تعدادی از این اعضای هیات مدیره که:« چرا درباره نشست انزلی به بازنشستگان گزارش نمی‌دهید که ما بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده و چه تصمیماتی برای ما بازنشستگان گرفته اید» پرسش می کردند. عیوضی یکی از اعضای هیات مدیره در مقام پاسخگویی گفت:« چرا شما یکشنبه ها میائید اینجا؟ شما دارید سیاسی کاری میکنید. بروید فردا بیائید من به شما پاسخ بدهم» که یکی از بازنشستگان گفت:« این حرف شما یعنی چی؟ اگه پاسخگوی اعمالتان نیستید، چرا انگ سیاسی کاری میزنید» که دوباره گفت:« این یکشنبه ها سیاسی کاری هستش» یکی دیگر از بازنشستگان گفت:« پس با این صحبت شما، کانون بازنشستگان شهرری هم که همه جلساتش تا آخر سال برای یکشنبه ها برنامه ریزی کرده، سیاسی کاری هستش؟» که گفت:« من با آنها کاری ندارم» بازنشستگان در جوابش یکصدا گفتند:« اگر خیلی ناراحت هستید ما همه روزها بیاییم اینجا…» در نهایت قرار شد در روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۹ صبح، بازنشستگان تهرانی جهت دریافت گزارش نشست انزلی، در کانون تهران گرد آمده گزارش را بشنوند و هم مطالباتشان را مطرح کنند. بازنشستگان مستقل به میان بازنشستگان آمده و با آنان در مورد مشکلات از جمله موضوع افزایش حقوق برای شش ماه دوم سال، که کانونی ها انگار هیچ برنامه ای برای آن ندارند، گفتگو کردند. یکی از بازنشستگان به بازنشسته دیگر که برای ثبت نام مشهد آمده بود، می‌گفت که اگر حقوق واقعی خودمان را بدهند که دیگر منت این ها را نمیکشیم. به هر کجا که دلمان بخواهد سفر میکنیم.