اسدی کانون عالی را بهتر بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، محمد اسدی ریاست کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی که دارای تحصیلات فوق لیسانس و کارخانه دار است در جمع اعضای کانون بازنشستگان قزوین اعلام کرده است:« من به اصرار دوستان کاندید می شوم و هیچ نیازی به این حقوق بازنشستگی ندارم»

ایشان مخالف شفاف سازی در مورد عملکرد و مسایل مالی کانون قزوین و کانون عالی است چرا که وقتی از ایشان خواسته شد بیلان مالی و عملکرد یکساله کانون عالی را در گروههای بازنشستگی شفاف سازی کند گفت:«چنین چیزی مقدور نیست»

چرا بازنشستگان نباید بدانند در کانون عالی چه می گذرد و اینان با اموال بازنشستگان چه می کنند و چه تصمیماتی می گیرند؟ و با پول بازنشستگان چه خرج هایی می کنند؟ مگر بازنشستگان نامحرم هستند که نبایستی بدانند بر سر اندوخته هایشان چه بلایی از سوی این افراد می آید؟

چرا اسدی ها لیست اموال قبل از نمایندگی و بعد از عضویت در کانون عالی را به بازنشستگان شفاف سازی نمی کنند؟ چرا نمی گویند برای خود چقدر حق جلسه، پاداش، وام، سفرهای آنچنانی آن هم از جیب بازنشسته در نظر می گیرند؟

چرا فرایند بستن قرارداد با آتیه سازان را برای جامعه بازنشستگی شفاف سازی نمی کنید؟ آیا واقعیت دارد که اعضای کانون عالی کارت بیمه طلایی از آتیه سازان برای خود و خانواده شان دارند؟

خب چنین کسی چرا باید برای بالا بردن سطح درمان بازنشسته و افزایش مستمری، خود را به آب و آتش بزند؟ اصلن چرا یک کارخانه دار باید در صندلی که مختص یک کارگر بازنشسته است بنشیند؟ و برای حفظ ریاست کانون عالی خود را به در و دیوار بزند؟

آقای اسدی اگر راست می گویید و از این نمد برای شما کلاهی نمی رسد و به حقوق بازنشستگی و رانت موجود در کانون عالی احتیاجی ندارید، استعفا بدهید و به کارخانه تان برسید.