غزه وجدان بشریت!

ریاست محترم فدراسیون جهانی اینداستریال کبیر

و خواهران و برادران عضو فدراسیون جهانی اینداستریال

وضعیت در غزه بسیار وحشتناک است، این نسل کشی و جنایت علیه بشریت با بمباران بیمارستان غزه با بیش از 1000 نفر کشته، هر روز کامل تر می شود. بیمارستانها، مدارس، خبرنگاران، امدادگران در جنگ از هرگونه تعرضی مصون هستند. در این بحبوحه متاسفانه شورای امنیت اعلام آتش بس را در غزه رد کرده است.

لازم است یادآوری کنیم جنگ در غزه از دهه ها پیش شروع شده و مختص امروز نیست. مردم فلسطین اگر امروز می جنگند برای دفاع از خود و آزادیست که از آنها گرفته شده است. سال گذشته نماینده ایرلند در پارلمان اروپا گفت:« از سال 2008 تاکنون 33 هزار کودک کشته شده است» آری غزه بزرگترین زندان رو باز جهان است. بدترین و مسموم ترین آب آشامیدنی دنیا را دارد، ورود مواد غذایی و درمانی باید به مقدار معینی که اسراییل مجاز می داند وارد غزه شود. بارها ماموران سازمان ملل تاکید کرده اند که شرایط زندگی در غزه غیرانسانی است. اسرائل کاترز وزیر انرژی دولت کودک کش اسراییل در چشم جهانیان خیره شده و می گوید:« برق غزه وصل نخواهد شد، شیر آب باز نخواهد شد و هیچ کامیون سوختی به غزه راه نخواهد یافت»

اسراییل نه تنها منشور حقوق بشر را زیر پا گذاشته است بلکه قطعنامه های اسلو، 242، 338 و دیگر قطعنامه های سازمان ملل را نادیده گرفته و با این پاکسازی قومی که از سال 1948 آغاز نموده، بر اساس کنوانسیون ژنو دست به یک جنایت جنگی زده است. از سال 2006 تاکنون غزه در محاصره بوده و این اولین بار نیست که فاشیست های صهیونیست مردم را قتل عام می کنند. از ذهن بشریت هنوز قتل عام های دیریاسین، کفر قاسم، صبرا و شتیلا پاک نخواهد شد. اسراییل با شهرک سازی های غیرقانونی و تحریک آمیز و مسلح کردن این شهرک نشینان، مردم غزه را در یک جنگ و گریز دایمی نگه داشته است. دفاع از جان خانواده و سرزمین حق هر انسانی است. سربازان اسراییلی تاکنون 11 خبرنگار را کشته و به امدادگرانی که در حال بیرون آوردن زنان و کودکان از زیر آوار بیمارستان بودند، حمله کرده اند.

ما نیز تجربه 8 سال جنگ و بمباران های آن را تجربه کرده ایم و غم بزرگی که امروز وجدان بشریت را آزرده با تمام وجود حس می کنیم.

دوستان زحمتکش، مبارزه با صهیونیسم مترادف با یهودی ستیزی و مردم صلح جوی اسراییل نیست. بر ماست که با تمام توان از زحمتکشان غزه حمایت کنیم. لذا از رهبری فدراسیون جهانی اینداستریال بزرگ می خواهیم با تمام قوا این جنایات بشری را محکوم و از هرگونه کمکی به مردم غزه مضایقه نکند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان مستقل و متحد:« بافنده سوزنی/ فلزکارمکانیک/ شهاب خودرو/ صنعت چاپ/ شهر قزوین/ شهر بابل/ شهر رامهرمز»

26 مهر 1402 مطابق با 18 اکتبر 2023