مجمع عمومی تعاونی یا مجمع دلالان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مجمع عمومی تعاونی مصرف کارکنان و کارگران ذوب آهن در تاریخ ١٠ مهر در آمفی تاتر دانشکده شهید مهاجر اصفهان برگزار شد. در این مجمع عمومی گزارش هیات مدیره از عملکرد خود و مدیر مالی تعاونی گزارش مالی را ارائه دادند.

سپس موضوع پاداش هیات مدیره، نحوه پرداخت سود به سهامداران و مجوزهای مورد درخواست هیات مدیره جهت روند اجرایی شرکت تعاونی مطرح و تصویب شد. امین قنبری مدیرعامل شرکت تعاونی گزارش داد که مبلغ ٥٧ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان تعاونی سود داشته و در مقایسه با سال ١٤٠٠ رشد ٤٥ درصدی داشته است. پس از سخنرانی ها اعضای هیات مدیره قبلی ب رای گیری دوباره ابقا شدند. لازم به ذکر است که در این تعاونی ٥٠ هزار و ٩٦١ نفر عضو هستند.

آنچه در این میان گفته نشد چگونگی کسب سود است. یکی از راههای کسب سود این تعاونی معرفی اعضای تعاونی به فروشگاههای خیابانی جهت خرید اجناس مورد نیازشان است. اجناسی که خود تعاونی می تواند ارزان تر تهیه کرده و در تعاونی عرضه کند اما ترجیح می دهد اعضا را روانه فروشگاههای دیگر کند و از این فروشگاهها پورسانت بگیرد.

رای به دلالی و منحرف شدن تعاونی از اهداف اصلی خود که همانا تهیه اجناس به قیمت ارزان برای اعضاست. در نامه ای که بعد از برگزاری مجمع از سوی کارگران معترض، به مدیریت ذوب آهن نوشته شده است چنین می خوانیم:«برنامه ریزی جهت نظرسنجی از عملکرد تعاونی مصرف»