اعتصاب در شرکت استیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پروژه ای شرکت استیم در پتروشیمی اسلام آباد غرب امروز ٨ آبان دست به اعتصاب زده و به خوابگاههای خود رفتند. این کارگران که از تیرماه تاکنون حقوقشان به عقب افتاده و قرار بود شنبه گذشته حقوق بگیرند با این عهدشکنی دست به اعتصاب زدند. امروز جانشین سرپرست کارگاه اعلام کرد که یکشنبه هفته آینده حقوق ها پرداخت خواهد شد که کارگران در اعتراض دست به اعتصاب زده و اعلام کردند تا تسویه کامل در خوابگاهها خواهند ماند.

شرکت استیم آنچنان بی صاحب است بعد از دوسال هنوز مدیر سایت ندارد و ٨ ماه است سرپرست کارگاه هم ندارد. هیچ مهندس باشخصیتی به این کارگاه بی سر و سامان برای کار نمی آید. اگر تاکنون هم کارگاه سر پا مانده است به دلیل دلسوزی کارگران بر خود است تا بیکار نشوند.

این شرکت بی آبرو با شروع آبان ماه در یک اقدام بیشرمانه ٢٠ نفر از کارگران خود در بخش های خدمات، انبار، پشتیبانی، کارگر ساده و نقشه بردار را اخراج کرده است و ریالی هم به این افراد پرداخت ننموده است. حتا افرادی که در خرداد و تیرماه اخراج شده اند هنوز حقوق معوقه خود را نگرفته اند.

سندیکا ضمن آرزوی موفقیت برای این دوستان به آنان گوشزد می کند که نباید بگذارند حقوقشان بیشتر از یکماه عقب بیفتد و همان هنگام که سر ماه پرداختی به عقب افتاد دست از کار بکشند تا پیمانکار بفهمد که کارگران را نمی توان فریب داد.

تا تصویب قانون لغو هرگونه پیمانکاری و بیرون کردن پیمانکاران از پروژه ها، پیمانکاری های بد حساب را تحریم کارگری کنیم.