اعتصاب مساوی با اخراج!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب آبان ماه کارگران شرکت اُکسین استیل پارس به پیمانکاری محسن منصوری که زیر مجموعه شرکت جهان پارس در معدن مس سرچشمه است به دلیل عقب انداختن ٣ ماه حقوق کارگران صورت گرفت که منجر به اخراج ٨٠ کارگر این پیمانکاری گردید. کارگران پس از قرار گرفتن در لیست سیاه شرکت جهانپارس و تسویه حساب کردن فقط ٥٠ نفر از کارگران، مابقی بدون گرفتن یک ریال از شرکت بیرون انداخته شدند و به آنان وعده پرداخت حقوق تا چند روز آینده داده شد. حتا کارگرانی هم که در اعتصاب حضور نداشته و در مرخصی بسر می بردند نیز شامل این اخراج شدند. به گفته ٣٠ کارگر اخراجی از ١٥ آبان تاکنون یک ریال به کسی پرداخت نشده است. پیمانکار محسن منصوری تلفن را خاموش کرده و غیب شده است. نه شرکت جهان پارس به سرپرستی افشین محمودی و نه رییس حراست آقای اسدی با آنکه به کارگران قول پرداخت حقوق داده بودند هیچ کدام پاسخ کارگران را نمی دهند. پیمانکار دغلکار به پروژه آورده اند و او غیب شده حالا طبق قوانین به گردن نمی گیرند که پول کارگر را از ١٠ درصد حسن انجام کار بپردازند و آنان را حواله به پیمانکار غیب شده می دهند.

رییس حراست شرکت جهانپارس که سینه سپر کرده بود که:« به ضمانت من بروید یک هفته دیگر پولتان را می گیرید» امروز بعد از گذشت ١٠ روز می گوید:« به ما ربطی ندارد باید پولتان را از پیمانکار بگیرید»

کارگر می گوید:« منکه در خانه بودم دیگر چرا در لیست سیاه قرار گرفته و اخراج شدم؟» آقای افشین محمودی سرپرست شرکت جهانپارس می گوید:« بروید از اداری بپرسید.» مسوولین اداری این شرکت می گویند:« شرکت هر تعداد که به ما اسم بدهد در لیست سیاه خواهیم گذاشت» آقای افشین محمودی پس از، از سر وا کردن این کارگران غیب شده و گوشی ش را خاموش می کند.

با این موش و گربه بازی مسوولین شرکت جهانپارس که بدحسابی اش در تمامی پروژه ها ورد زبان کارگران است آنقدر بی عرضگی از خود نشان می دهد که حتا نمی تواند از باقی مانده پول شرکت اکسین استیل طبق قانون کار، کارگران را تسویه و بدنامی را برای خودش نخرد. محسن منصوری پیمانکار دغلکار، سرپرست کارگاه افشین محمودی وقتی تلفن خود را پاسخ نمی دهند یعنی فراری از پاسخگویی به کارگر بوده خود را مقصر می دادند.

دوستان کارگر باید بدانند که همه پیمانکاری ها و شرکت ها همیشه ١٠ درصد از کار انجام شده شان توسط شرکت های بالادستی به عنوان حسن انجام کار نگه داشته می شود و شرکت بالادستی باید دیون کارگران از جمله حقوق عقب افتاده و حق بیمه را از این پول برداشت کرده با کارگران و تامین اجتماعی تسویه حساب کنند.

جالب اینجاست که شرکت بدنام و بدحساب جهان پارس امروز آگهی برای استخدام جوشکار ٦٠/١٠ و فیتر داده است. پول کارگر را نمی دهند و با پُررویی خواهان استخدام کارگر هستند.

دوستان کارگر بدانند شرکت جهان پارس، اکسین استیل پارس، محسن منصوری پیمانکار تحریم کارگری هستند و برای کار به این شرکت ها نروند تا اینگونه پیمانکاران و شرکت ها از پروژه ها حذف شوند.

کارگر حامی و متحد کارگر