تجمع در پالایشگاه آبادان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٤ آبان کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در محوطه پارکینگ تجمع کرده و مطالبات خود را چنین بیان کردند:

١-حذف شرکت های پیمانکاری از پالایشگاهها

٢- تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم

٣- اجرای طرح اصلاح شده طبقه بندی مشاغل

٤- استفاده تسهیلات صندوق قرض الحسنه کارکنان رسمی برای کارگران ارکان ثالث

٥- ساعت کار پنجشنبه ها مطابق کارکنان رسمی

٦- محاسبه نفت کارت از اول سال

٧- حل مشکلات شبکاری و پاداش اورهال

٨- استفاده از امکانات رفاهی ورزشی پالایشگاه برای همه کارگران و کارکنان

٩- استفاده همه کارکنان از غذای روزانه

کارگران ساعتی بعد به سرکار خود بازگشتند.