تجمع اعتراضی کارکنان نفت و گاز آغاجاری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٤ آبان ١٢٠ نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای خواسته های خود دست به تجمع در مقابل دفتر این شرکت زدند. «حذف سقف حقوق و محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اصلاح کف حقوق، اجرای کامل ماده ١٠، پرداخت بک پی، دست ها از صندوق بازنشستگی نفت کوتاه» مهمترین خواسته های این کارگران است.

سخنرانان گفتند:« به استناد کدام قانون برای صندوق غیر دولتی وزیر دولت باید تصمیم بگیرد، اعضای هیات مدیره صندوق نفت باید از اعضای شرکت نفت باشند نه از بیرون به صندوق تحمیل شوند تا به مشکلات صندوق اشراف داشته باشند، چگونه به فرزندم بگویم این نماینده ای که انتخاب کرده ایم رای به غصب حقوق و پس انداز یک عمرمان می دهد، سقف گذاشتن ظالمانه برای حقوق و غصب صندوق بازنشستگی نفت خط قرمز ماست، وام را افزایش داده اید ولی به کسی وام نمی هید، فقط در یک شرکت ٧٠ نفره که در صف وام هستند سالی ٣ نفر وام می گیرند این مسخره نیست؟، شرکت ملی حفاری وام خرید مسکن را چند سالی است پرداخت نمی کند چرا؟ میزام وام افزایش یافته ولی کارکنان از آن محروم هستند. این وام ها به جیب چه کسانی می رود؟ مرتضوی نمی تواند مدیریت کند و پاسخگوی کارکنان نفت باشد و باید عوض شود.»

در روزهای گذشته کارگران سکوهای فروزان، سیری، خارک، لاوان متعلق به شرکت فلات قاره و همچنین کارکنان ستادی شرکت مناطق نفت خیز جنوب در اهواز دست به تجمع در محل کار زده بودند.