یکشنبه های شکوهمند اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٨ آبان همچون هفته های گذشته بازنشستگان شهرهای تهران، اهواز، اراک، دزفول، شوش، کرمانشاه، اصفهان به صحنه آمده خواسته های خود را فریاد زدند.

در شوش بیش از ١٠٠ نفر از بازنشستگان در مقابل اداره تامین اجتماعی با راهپیمایی مستقر شده و به صحبت های سخنرانان خود گوش دادند. نیکوفرد بازنشسته سندیکایی:« شبانه روزی کردن درمانگاهها و بیمارستان های تامین اجتماعی، چرا در محوطه به این بزرگی اداره تامین اجتماعی بیمارستان ساخت نمی شود؟ کانون عالی جلسه می گذارد با روسای تامین اجتماعی ولی جرات نمی کنند بگویند که در این جلسه چه گذشت و محتوای حرف ها چه بود»

در اراک ٤٠ نفر در دزفول ٢٠ نفر در کرمانشاه ٢٠٠ نفر که ٥٠ نفرشان بانو بودند، در اهواز ٦٠ نفر خواسته ها را فریاد زدند. در اهواز شعار:« رییس بی عرضه/ برگرد برو تو حوزه» سر داده شد و در کرمانشاه بازنشستگان اعلام کردند در سه شنبه با تمام توان در تجمع بازنشستگان لشگری و کشوری حضور خواهند یافت.

بازنشستگان تهرانی در کانون بازنشستگان تهران گرد آمدند و اعتراض خود را به سیاست ها و عملکرد غلط اعضای هیات مدیره و همچنین برنامه هفتم توسعه با جمع آوری امضاء در فرم مربوطه اعلان کردند. در گفتگو با بازنشسته ها:«چرا بیمارستان های تامین اجتماعی از ٢٠ سال پیش تاکنون اضافه نشده است/ درمانگاه حیدرنیا به دلیل ندادن کرایه تعطیل شده است/ وام نمی دهند چون اول به اعضای خانه کارگر و نورچشمی های کانون دادند و دیگر اینکه ٦٧ درصد بانک رفاه را دولت در اختیار گرفته و دیگر پولی نمی ماند تا وام بدهند/ کانون به جای پیگیری کارهای اساسی به دنبال لفت و لیس خود است»

بازنشستگان فولاد هم در تهران و اصفهان در مقابل صندوق بازنشستگی خود حضور یافتند و پرستاران در گیلان و تهران در خصوص مشکلات کاری تجمع کردند.

کارکنان مناطق نفت خیز جنوب در اهواز، کارکنان نفت فلات قاره در مناطق عملیاتی سیری، لاوان، خارک، ملی حفاری و کارکنان شرکت بهره برداری نفت گاز آغاجاری هم طبق همه هفته تجمع کردند. کارکنان نفت خواهان میزان دستمزد مطابق با وظایف محوله، رسیدگی به مشکلات معیشتی ورودی های ٩٣ و ٩٤، حذف محدودیت حق سنوات و میزان حقوق هستند. آنان گفتند:« گذاشتن سقف برای حقوق بی انگیزگی و ناامیدی کارکنان را در پی دارد/ کار در مناطق عملیاتی سقف ندارد/ اصلی ترین سختی کار در مناطق عملیاتی دوری از خانواده و زندگی عادی است/ ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سایر صندوق های ورشکسته بازنشستگی نابود کردن آینده کارکنان در زمان پیری است/ اجرای کامل مفاد ماده ١٠/ نفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی ایجاد تفرقه و تحقیر کارکنان بوده و توهین به آنان محسوب می شود.»

شعار اصلی این بود:« سه شنبه ٣٠ آبان همه می آییم»

0 views