وام قرض الحسنه شرکت نفت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وام قرض الحسنه نفت با تمام سر و صدایی که کرد، معلوم شد به کارگران کم سابقه و دارای رتبه پایین تعلق نمی گیرد. شیوه امتیاز بندی وام قرض الحسنه به نفع کارگران با سابقه ای است که از دیگر امتیازات شرکت نفت هم بی بهره نمانده اند.

کارکنان کف حقوق بگیر به دلیل اینکه امتیاز ١٠٥ را نمی توانند کسب کنند مورد تبعیض قرار می گیرند. به جای اینکه تسهیلات در اختیار همه، به ویژه افراد با حقوق کم قرار بگیرد که بتوانند مشکلات زندگی شان را برطرف کنند، مدیریت نادان شرکت نفت برعکس عمل کرده و وام را در اختیار سقف حقوق بگیران قرار داده است. کارگرانی که از سال ١٣٩٩ به بعد مشغول کار شده اند واجد شرایط برای گرفتن این تسهیلات نمی شوند چون در امتیاز بندی کم می آورند.

یکی از خواسته های کارگران و کارکنان شرکت نفت رفع تبعیض های این چنینی است.