مدیر عامل مافیایی اخراج شد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز دوم دیماه هزار کارگر گروه ملی فولاد خوزستان با اطلاع از اینکه ٢١ همکارشان توسط مدیرعامل علی محمدی اخراج گردیده، با دست کشیدن از کار در همه بخش های کارخانه و در همبستگی با کارگران اخراجی، اعتصاب کردند.

کارگران فولاد از یک ماه پیش درخواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را مطرح و از مدیریت خواسته بودند این طرح را اجرایی کند. اخراج کارگران خشم فرو خورده کارگران را برآشفت و آنان پس از تجمع در مقابل دفتر مدیریت جهت رساندن خواسته های خود به گوش مدیرعامل با راهپیمایی تا میدان بقایی ابتدای جاده اهواز به خرمشهر و سپس دفتر حراست به محمدی فرصت دادند تا کارگران اخراجی را به کار برگرداند. محمدی با مخفی شدن تلاش کرد از این مهم بگریزد که کارگران او را در یکی از اتاق های معاونت فنی یافته با شعار:«بی شرف بی شرف» و در ساعت ٢ بعدازظهر این مدیر مافیایی و بی شخصیت را از کارخانه بیرون انداختند.

کارگران تا ساعت ٤ بعدازظهر(ساعت مخابره خبر) در مقابل درب حراست تجمع کرده و با شعار:«ما کارگران فولاد/ علیه ظلم و فساد/ می جنگیم می جنگیم» تلاش دارند تا کارگران اخراجی را به کار بازگردانند.