یلدای بی رونق در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا ٣٠ آذرماه، دورهمی کارکنان ذوب آهن بی رونق ترین شب یلدایی ٤٠ ساله خود را به چشم دید. در این دورهمی از میان کل کارکنان ذوب آهن کمتر از ٢٠٠ نفر با خانواده هایشان شرکت کرده بودند. کارکنان شرکت کننده در مراسم از مدیریت امور اداری، مدیریت انرژی، کارگاه نورد٥٠٠، هماهنگ کننده امور رستوران ها به شب یلدا آمده بودند.

تحریم سنگین این مراسم از سوی کارگران کوره های بلند، نت مکانیک، الگومراسیون، انبارها، حمل و نقل، اتوماسیون مخابرات، ریخته گری، فولاد، کنورتور، بخش خرید تجهیزات، پیام روشنی به مدیریت بود تا دست از لجاجت برداشته و به خواسته کارگران تمکین کند.