یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طبق روال هر هفته بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، شوش دانیال، اراک، و بازنشستگان صندوق فولاد اصفهان و تهران تجمع کردند. ٢٠٠ بازنشسته فولاد اصفهان در مقابل صندوق بازنشستگی خود و ١٥٠ نفر از بازنشستگان فولاد تهران در مقابل وزارت کار تجمع کرده و خواهان بهبود وضعیت معیشتی و درمانی خود بودند. غیبت بازنشستگان البرز غربی مشهود بود.

٤٠٠ بازنشسته تامین اجتماعی، مخابرات، فرهنگیان کرمانشاهی، با خواندن قطعنامه ای نشان دادند که محور اصلی اتحاد بازنشستگان تامین اجتماعی و لشگری و کشوری هستند و در این امر پیشتاز دیگر شهرها می باشند که در مقابل سازمان برنامه و بودجه کرمانشاه تجمع کردند. این تجمع علیرغم برودت هوا و بارندگی برگزار شد. معترضین غیور کرمانشاهی اعلام کردند:« تا رسیدن به تحقق خواسته های خود در هر شرایطی خیابان جولانگاه آنان خواهد بود و عقب نشینی در کار نیست» شعارهای: «کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد – صدا و سیما کجاست، فریاد ما بی صداست – فقط کف خیابون به دست میاد حقمون» را فریاد می زدند. قطعنامه پایانی خواهان:« آموزش و درمان رایگان، مخالفت با افزایش ١٨ و ٢٠ درصدی حقوق و به سخره گرفتن کارگران و بازنشستگان، اجرای ماده ١٢٥ قانون مدیریت کشوری و ٨٩ مخابرات، مخالفت با افزایش مالیات، پرونده سازی برای فعالین و اجرای دقیق اصول ٢٦ و ٢٧، مخالفت و کنار گذاشتن لایحه هفتم توسعه » را حق خود دانستند. این قطعنامه توسط یکی از بانوان کرمانشاهی خوانده شد. البته حضور بانوان در این تجمع چشم نواز بود.

در شوش ١٠٠ بازنشسته در مقابل فرمانداری تجمع داشتند و به سخنان سخنوران گوش کردند. در اراک ٥٠ نفر بازنشسته با در دست داشتن خواسته های خود مبنی بر:« اجرای ماده ٩٦ تامین اجتماعی، همسان سازی درست مستمری ها، پرداخت عیدی مطابق شاغلین، اجرای قانون الزام درمان، استیضاح وزیر کار و محاکمه اعضای متخلف شورای عالی کار» تجمع کردند.

آنچه مشهود است غیبت بازنشستگان دزفولی، اهوازی، مشهدی و تهرانی در این روز بود. تهدیدها و فشارهای امنیتی بخشی از این غیبت را توجیه می کند اما بازنشستگان می دانند چاره ای جز این نیست و نباید میدان را خالی کنند. البته حضور متحد در کرمانشاه و افزایش تعداد تجمع کنندگان در شهرهای اراک و شوش دانیال باعث دلگرمی است.