صدای فولاد خاموش نشدنی است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با بیرون انداختن مدیریت فاسد شرکت گروه ملی فولاد خوزستان(اهواز) آقای علی محمدی، ایشان امروز ٢ دیماه کارت ورود ١٧ کارگر دیگر را مسدود کرد تا به این ترتیب تعداد کارگران اخراجی معترض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی به ٣٨ نفر برسد. بی تردید این اخراج ها در روزهای آتی افزایش خواهد یافت و با خبرچینی افراد حقیر، کارگرانی که در موضوع طرح طبقه بندی و اعتراضات امروز و دیروز چهره ای فعال داشتند حکم اخراج خواهند گرفت. علی محمدی نمی داند که با اخراج حتا هزار کارگر فولاد باز هم نتیجه دلخواه را نخواهد گرفت.

کارگران امروز دوم دیماه در پی این حماقت مدیر به سرکار نرفته و در بیرون شرکت تظاهرات هزار نفره به راه انداخته و درهای ورودی و خروجی شرکت را بسته و با راهپیمایی نفرت و اعتراض خود را از این رفتارهای احمقانه و ضد کارگری اعلام کردند. هرچند که ساعتی بعد استقرار نیروهای یگان ویژه در کارخانه اتفاق افتاد اما کارگران پا پس نکشیده اند.

کارگران با حمل پلاکاردهایی در راهپیمایی خواهان همسان سازی حقوق مانند دیگر شرکت های فولادی بوده و اجرای طرح طبقه بندی را خواستار شدند. کارگران در شعارهای خود فضای ملتهب کارخانه را به نمایش گذاشتند:«کارگر می میرد/ ذلت نمی پذیرد، نه تهدید نه زندان/ دیگر اثر ندارد، ظلم و ستم کافیه/ سفره ما خالیه، مشکل ما حل نشه/ اهواز قیامت میشه، ما کارگران فولاد/ علیه ظلم و فساد/ می جنگیم می جنگیم»

افراد اخراجی شناخته شده تا لحظه مخابره خبر به این شرح هستند:« ناصر منصوری، حافظ کنعانی، امیر دورباف زاده، احمد حویزه، خلف مگدم، جاسم جرفی، شهاب حیدری، مرتضا اکبریان، محسن میرزاخانی، فرزاد سلطانی، مسعود نواصری، عارف غلامی، میثم امیری، بابک صالحی، فرج عموری، ابوالفضل بهرامی، عبداله درویشی، سید علی موسوی، ابراهیم عباسی منتظری، فریبرز کشاورز، یونس شریفی.»

متاسفانه مسوولین شهر به جای رسیدگی به مشکلات کارگران اقدام به تهدید و پرونده سازی برای کارگران فولاد نموده اند. تجربه دو دهه اخیر مبارزات کارگران فولاد ثابت کرده است می توان اخراج کرد، پرونده سازی نمود اما مشکلات همچنان بر سر جای خود باقی خواهند ماند. شکم گرسنه و خواسته های به حق کارگران را نمی توان با این اقدامات خاموش ساخت. کارگران با تجربه فولاد که از میدانی کردن مبارزات خود در شهر دستاوردهای خوبی را کسب کرده اند بی تردید باز هم از آن استفاده خواهند نمود.

مدیرانی که نه دغدغه منافع ملی دارند و نه وظایف خود را به خوبی انجام می دهند در راستای خدمت به سیاست های ضد کارگری نئولیبرالیستی برای به نابودی کشاندن صنعت و گرسنه نگه داشتن کارگران هستند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از خواسته های به حق برادران خود در فولاد اهواز حمایت کرده و تا پیروزی آنان در کنارشان خواهد بود و از همه توان خود برای یاری رساندن به آنان دریغ نخواهد کرد.