درود بر کارگر مرگ بر ستمگر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز دوشنبه ٤ دیماه، هزار کارگر فولاد خوزستان با بستن درهای ورودی و خروجی کارخانه و از کار انداختن حمل و نقل کالا، سومین روز از اعتصاب متحدانه خود را سپری کردند.

کارگران در سومین روز از اعتصاب با راهپیمایی در خارج از کارخانه و دادن شعارهای:« درود بر کارگر/ مرگ بر ستمگر – بانک ملی حیا کن/ گروه ملی رو رها کن» مدیریت احمقانه شرکت را زیر سوال بردند.

خواسته های کارگران در سومین روز: بازگشت به کار اخراجی ها، همسان سازی دستمزد با دیگر کارخانه های فولاد، اجرای کامل و فوری طرح طبقه بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع ید از مالکیت بانک ملی و شورایی شدن مدیریت کارخانه.

مدیرعامل کنونی که دست پخت سرمایه داری مالی هار است نه از صنعت سر رشته دارد و نه مفهومی از مدیریت را درک می کند. مافیای لانه کرده در دولت خواب آشفته ای را برای طبقه کارگر دیده است و آن گرسنه نگه داشتن زحمتکشان و ارزان سازی نیروی کار به دستور صندوق بین المللی پول و مشاوره های اتاق بازرگانی با همفکری و کارگردانی افراد ضد کارگری چون غنی نژاد است که لایحه هفتم توسعه از آن بیرون آمده است.

0 views
0 views