مذاکرات شکست خورد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از ٦ روز اعتراض و راهپیمایی مداوم کارگران فولاد، مسوولین بانک ملی، اداره کار اهواز، نماینده نهادهای امنیتی، امام جمعه شهر و مدیرعامل شرکت جلسه ای را با جمعی از نمایندگان کارگران برگزار کردند که در نهایت با شکست روبرو شد.

در این جلسه کارگران موضوع بازگشت به کار کارگران اخراجی را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان حاضر قرار گرفت. آنان دلیل اخراج این کارگران را قانون شکنی عنوان کرده و راضی به بازگشت آنان به کار نبودند. ٣ ساعت مذاکره بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید و نهایتن کارفرما تهدید به پرونده سازی و اخراج بیشتر کارگران را به نمایندگان ابلاغ کرد. کارگران اعلام کردند که اعتصاب ادامه خواهد یافت و گستره آن از حوزه کارخانه فراتر خواهد رفت.

همانگونه که در گزارش دیروز یادآور شدیم سطح اعتراضات از شنبه به سطح بالاتری ارتقا خواهد یافت مگر اینکه در ٢٤ ساعت آینده تغییری در توازون قوا و تصمیمات کارفرمایی رخ دهد. خواسته های کارگران که امروز به کارفرما داده شد به شرح زیر است:

١-بازگشت به کار کارگران اخراجی

٢- اجرای کامل طبقه بندی مشاغل

٣- همسان سازی حقوق مشابه فولاد اکسین

٤- قراردادی شدن کارگران شفق

٥- مشارکت در مدیریت کارخانه و خلع مالکیت از بانک ملی و برکناری مدیرعامل فعلی

کارگران هوشیارانه و با خرد جمعی اوضاع را زیر نظر دارند و فرسایشی کردن اعتراضات را متوجه و به همین دلیل سطح و شیوه مبارزه را مبتکرانه تغییر خواهند داد.

توصیه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و دوستان سندیکالیست قدیمی در نیشکر هفت تپه این است که مواظب نفوذی ها و کارگردوستان تقلبی باشند. اتحاد خود را حفظ کرده و بر محکم تر کردن آن بکوشند. اگر جمعی نظری خلاف اکثریت دارند را با گفتگوهای طولانی و مشفقانه و رفیقانه مجاب کنند تا با کمترین خلل مبارزه را پیش ببرند.

موفقیت کارگران فولاد خوزستان موفقیت همه کارگران ایران است.