سمینار پزشکی در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به مناسبت ٢٨ آذر روز جهانی قلب با دعوت بخش طب کار ذوب آهن سمینار پزشکی در ذوب آهن برگزار شد. با توجه به آمار بخش طب کار کارخانه، کارگران و کارکنانی از ذوب آهن برای این منظور دعوت شده بودند. ٤٥٠ کارگر انتخاب شده از نظر سنی و ریسک بالای ابتلا به این سمینار آمده بودند. با توجه به ٤٦ درصد از مرگ و میر کشور ما که مربوط به بیماری های قلب و عروق است، برگزاری این سمینار بی دلیل نمی باشد.

گزارش های متعدد سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خصوص مرگ و میر های زیر ٧٠ سال در ذوب آهن و عدم اعلام آمار چگونگی این مرگ ها و مشخص شدن اینکه چه بیماری هایی در این کارخانه شایع است، بخش طب کار مجبور شده است این سمینار را برگزار کند. البته تا آخر سال سمینارهای مشابهی در موضوعات جدید برای کارگران و کارکنان ذوب آهن گذاشته خواهد شد.

سندیکای ما امیدوار است با فعالیت کارگران ذوب آهن و پیگیری و انتشار اینگونه اخبار از سوی سندیکا، مسوولین ذوب آهن را مجبور کنیم در این خصوص حساسیت بیشتری نسبت به سلامتی کارگرانش داشته باشد.