اتحادیه معلمان انگلستان: فعالان صنفی معلمان را آزاد کنید!

دبیرکل اتحادیه ملی معلمان انگلستان در نامه ای به رئیس جمهوری ایران تهدیدهای مداوم و دستگیریهای غیر قانونی فعالان صنفی معلمان را  محکوم کرد.  شش تن از فعالین اتحادیه معلمان به علت فعالیت صلح آمیز و قانونی اتحادیه های صنفی بازداشت شده اند. محتوای نامه به شکل زیر میباشد:

اتحادیه ملی معلمان انگلستان (NUT) موج اخیر بازداشتها و تهدیدمداوم فعالان صنفی معلمان را همراه با اتهامات  نسبت داده شده به آنها محکوم می کند.

هرچند ما آزادی محمود باقری در تاریخ 17 اوت 2015، پس از تحمل 44 ماه زندانی، را خوش آمد می گوییم اما از اینکه شش نفر از اعضای تشکل های صنفی معلمان ایران هنوز در زندان هستند، ناخرسندیم :

• علیرضا هاشمی، بازداشت از سال 2007.
• عبدالرضا قنبری بازداشت از ژانویه ۲۰۱۰. وی نخست به جرم مفسد فی العرض به اعدام محکوم شد. سپس دادگاه انقلاب محکومیت وی را به 15 سال در ژوئن 2013 تخفیف داد.
• رسول بداقی ، از سپتامبر سال 2009 در زندان است و با وجود اتمام مدت شش سال زندان خود ، اتهامات جدید علیه وی مطرح شده است و او در حال حاضر در انتظار حکم جدید به سر می برد.
• علی اکبر باغانی ، بازداشت از آوریل 2010.
• اسماعیل عبدی ، بازداشت از  27 ژوئن ۲۰۱۵.
• محمود بهشتی لنگرودی، بازداشت از ۶ سپتامر ۲۰۱۵.

همه این فعالین آموزشی بخاطر فعالیت های صلح آمیز و قانونی اتحادیه های صنفی، به شکل غیرقانونی بازداشت شده اند.

تأثیر مؤثر و مستقیم کاهش دستمزدها و پرداختها بر بخش آموزش، بارها توسط معلمان شجاع در خیابانهای تهران و دیگر شهرها، در ایران علیرغم مشکلات بعدی که برای انها به دنبال داشته، صورت گرفته است.
اتحادیه ملی معلمان (NUT) از دولت ایران می خواهد ازتمامی استانداردهای بین المللی کار پیروی کند  و به حقوق کارگران ایرانی در زمینه آزادی تشکل، تجمع و بیان احترام بگذارد. اتحادیه های کارگری ایران باید اجازه یابند تا نقش خود را در فضایی عاری از خشونت، فشار یا تهدید ایفاء کنند .

ما از پاسخ مثبت در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در عین حال، به نظارت بر وضعیت ایران در حال حاضر ادامه خواهیم داد.

ارادتمند شما،
کریستین بلور
دبیر کل