یکشنبه های اعتراض!

نه صندوق، نه آرا/ تحریم انتخابات!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طبق روال همه هفته امروز یکشنبه ١٥ بهمن در شهرهای تهران، شوش، اهواز، کرمانشاه، اصفهان بازنشستگان تجمع داشتند و شاغلین نفت هم در این روز به میدان آمدند.

20 بازنشسته فولاد در تهران و در اصفهان ٥٠ بازنشسته در مقابل صندوق خود شعار«آقازاده ها آمریکان/ گرونی هاش مال ماست» را دادند.

در کرمانشاه ١٥٠ بازنشسته متحد کشوری و تامین اجتماعی با حضور در هوای سرد حضور یافته و شعار:« نه سرما نه گرما/ نیست جلودارمان» را داده و سخنرانان نیز صحبت هایی کردند. آقای سلیمانی معاون اداره تامین اجتماعی کرمانشاه که برای ماست مالی کردن خطاها به میان تظاهر کنندگان آمده بود با شعار:«وعده وعید که خوب بود/ اما همش دروغ بود» مواجه شد. سپس یکی از سخنرانان گفت:«چرا به جای بیمه رایگان که در قانون اساسی و تامین اجتماعی آمده به ما بیمه تکمیلی را تحمیل کردید؟» که با همراهی بازنشستگان:«بیمه های تحمیلی/ دزد سر گردنه» مواجه شد.

در شوش ١٠٠ بازنشسته در اعتراض به عدم پوشش خواسته هایشان توسط رسانه میلی شعارهای:«ننگ ما ننگ ما/ صدا و سیمای ما-ننگ ما ننگ ما/ مخبر الدنگ ما-ظلم و ستم کافیه/ سفره ما خالیه-نه صندوق، نه آرا/ تحریم انتخابات» را سر دادند.

در اهواز ٥٠ بازنشسته طبق روال همیشگی با راهپیمایی و تجمع شعار:«ما دیگه رای نمیدیم/ از بس دروغ شنیدیم» را تکرار کردند.

در تهران

بازنشستگان تهرانی در مکانی نزدیکی کانون بازنشستگان تهران گرد هم آمده و در گفتگوی اعتراضی نسبت به مسئله تورم و عدم افزایش حقوق خودشان متناسب با آن با یکدیگر به گفتگو پرداختند. موضوع دیگری که بازنشستگان به آن پرداختند صحبت های تلگرامی شب گذشته آقای دهقان کیا بر سر موضوع افزایش حداقل حقوق ٩ میلیون تومان، یعنی کمتر از یک سوم خط فقر بود که وقتی بازنشستگان به این موضوع اعتراض کردند، ایشان مسئله منابع مالی آن را مطرح کردند و با این قضیه دایه مهربان‌تر از مادر، برای دولت شده اند. در این گفتگوی جمعی موضوع دیگری که بیان شد عدد اعلامی بانک مرکزی برای تورم امسال ۴۶/۷ درصد بود که می خواهند با افزایش ٢٠ درصد حقوق برای بازنشستگان آنها را در فقر مطلق نگهدارند که موجب خشم بازنشستگان گردید.

٩٠ کارگر بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در مقابل دفتر مرکزی، ٣٠ کارگر ارکان ثالث شرکت نفت و گاز گچساران و صدها کارگر ارکان ثالث پیمانکاری های پالایشگاههای ٥، ٦، ٨ نیز به میدان آمده و اعلان کردند که تجمعات را به دو روز در هفته روزهای شنبه و یکشنبه افزایش داده اند. این کارگران خواستار ١٤ روز کار ١٤ روز مرخصی و حذف شرکت های پیمانکاری از عرصه نفت و گاز هستند آنان در گفتگوهایشان از:«مبارزه بر سر خواسته های محقق نشده و از تهدیدات و کارشکنی های حراست و مدیریت نفت نهراسیدیم و بازگشت به شرایط قبل از اعتراضات را بر نخواهیم تابید» را متذکر شدند.