دوشنبه های اتحاد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، هزاران بازنشسته مخابرات در 18 شهر دست به تجمع اعتراضی نسبت به بی اعتنایی مسوولین به خواسته های بازنشستگان مخابرات و عدم رعایت قوانین زدند. بازنشستگان شهرهای اردبیل، ارومیه، اهواز، خوی، زنجان، تبریز، سقز، قروه، بیجار، مریوان، سنندج، کرمانشاه، تهران، اراک، بندرعباس، کرمان، رشت، ساری مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود به اعتراض آمده بودند.

در تهران طبق روال دوشنبه های گذشته 200 بازنشسته مخابرات در خیابان سردار جنگل راهپیمایی و شعار:« از بس دروغ شنیدیم/ ما دیگه رای نمی دیم» را دادند. آنچه در این تجمع چشم نواز بود حضور بازنشستگان تامین اجتماعی در همبستگی با این بازنشستگان بود که امیدواریم در شهرهای دیگر هم این همبستگی شکل بگیرد.

خواسته های سراسری بازنشستگان مخابرات:« بی توجهی سهامداران عمده و مدیران مخابرات به آیین نامه 89 و به روز نشدن کمک هزینه های رفاهی سالهای 1401 و 1402 ، مخالفت با افزایش کسر بیمه تکمیلی از 20 درصد به 50 درصد، تسویه حساب نشدن با بیمه معلم، اجرا نشدن تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 31 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص بازنشستگان بعد از خصوصی سازی، پرداخت مطالبات سالهای گذشته به روز» می باشند.