کارگران ارکان ثالث مقاوم و پایدار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز سه شنبه ١٧ بهمن بیش از ١٠٠ تن از کارگران و کارکنان شاغل ارکان ثالث در اعتراض به بی اعتنایی های صورت گرفته مسوولین نسبت به اعتراضات خود در مقابل ساختمان مرکزی وزارت نفت در تهران زیر پل حافظ تجمع اعتراضی برپا کردند.

این گروه از کارگران و کارکنان ارکان ثالث که از بخش های ستادی و اداری به مقابل وزارت نفت آمده بودند نمایندگانی را جهت مذاکره به درون وزارت نفت فرستادند.

کارگران و کارکنان ارکان ثالث حذف شرکت های پیمانکاری، اجرای طبقه بندی مشاغل بدون تبعیض، بهره مندی از کلیه مزایای کارگران و کارکنان رسمی نفت را خواهانند.

روزهای پایانی سال در پیش است و مشکلات کارگران هم پیش رو. امید که قبل از روزهای پایانی سال مشکلات کارگران حل و فصل شود.