حوادث کار در حوزه نفت و گاز چرا رخ می دهد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از حادثه جان باختن پنج تن از نیروهای «پیمانکاری لایروبی مخزن برداسپی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان» و اعزام هيات های مختلف بازرسی و بررسی از وزارت نفت، پالایش و پخش و اداره کار، مجلس و …. پس از بررسی، علت و مقصرین حادثه نهایتن دو رییس واحد برکنار شدند و مدیر تازه به دوران رسیده این منطقه که نقش مستقیمی در انتصاب و جابجایی رییس ایمنی، که مقصر اصلی حادثه برداسپی تشخیص داده شده، با موافقین اش ( رییس امور اداری، مشاور و رییس خدمات اجتماعی) همچنان مشغول برهم زدن وضعیت شغلی و کاری منطقه لرستان می باشند. رییس خدمات اداری این منطقه که قبلش یک کارمند برق معمولی واحد برق بوده هرگونه جابجایی، اخذ سمت، ترفیع و تمام اموری که خارج از وظایف اوست، متاسفانه با اعمال نفوذ او و مدیر منطقه انجام می شود و رییس امور اداری که حتا یک بخشنامه را نمی تواند تفسیر کند به صورت یک مترسک در پشت میز امور اداری نشسته و حتا کار با کامپیوتر و سیستم امور اداری را هم بلد نیست ضمنا مدیریت حراست منطقه لرستان هم که باید نقش نظارتی داشته باشد به صورت کاریکاتوری مشغول انجام وظیفه می باشد .

وقتی هيچ کسی سر جای خودش نیست معلوم است که حوادث کاری بيشتر محتمل است و نظم کاری برهم خواهد خورد.