معیشت کارگران نفت، به کام مافیا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نرم افزار تارا مربوط به هلدینگ گلرنگ ( بیش ۸۰ شرکت زیر مجموعه دارد) بر اساس زد و بند با مدیران نفتی وارد عرصه معیشتی کارکنان شرکت ملی نفت شده است و علیرغم بررسی های بعمل آمده و ارسال نقطه نظرات کارکنان خارج از کلان شهرهای کشور که امکان خرید محدود از فروشگاه هایی نظیر افق کوروش و امثال آن دارند، عملن امتیاز دادن به شرکت گردن کلفت گلرنگ و در پشت آن بانک ملت و چندین مافیای اقتصادی می باشد. با توجه به محدودیت خرید از فروشگاه های بسیار تحمیلی و خارج از پسند کارکنان چند روزی هست که مبلغ کلانی از پول و اعتبار در اختیار شرکت گلرنگ و مافیای اقتصادی پشت سر آن توسط مدیران کوته فکر ولی در عین حال بسیار زرنگ در منافع شخصی، شرکت ملی نفت (مدیریت مالی و منابع انسانی) قرار گرفته است که از این نمد کلاهی برای حضرات اندوخته خواهد شد.

چطور ممکن است که در سطح وزارت نفت، یک شرکت اصلی و به اصطلاح پیشرو مانند ملی نفت در بغل بانک ملت و هلدینگ گلرنگ غش کند ؟ و شرکت پالایش و پخش با صدور کارت خرید از بانک تجارت مدد بگیرد؟ و شرکت گاز هم فعلا نظاره گر و مترصد فرصت مناسب باشد تا اندکی رضایتمندی در بین کارکنان ایجاد نماید.

مافیا از هوا هم کره می گیرد، چه برسد به اعتبارات.