با هر شرایطی کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، آگهی زیر در گروههای کارگران پروژه ای منتشر شده است:

«برای شرکت آریا استوان سازان در پروژه فولاد بافق به نفرات ذیل نیازمندیم، قرارداد پروژه دو ساله می باشد ، دو ماه گذشته ، خوابگاه ، بیمه ، حقوق توافقی، پرداخت یک ماه و حداکثر تا دو ماه تاخیر»

اینکه شرکتی به خود اجازه می دهد تا به کارگر بگوید که حقوقش را با تاخیر ٢ ماهه دریافت خواهد کرد بی شرمی است. و فقط بی شرمی نیست چرا که نقض قانون کار است. در هیچ جای قانون کار نوشته نشده که می توان حقوق کارگر را حتا یک روز به تاخیر انداخت.

از همه کارگران می خواهیم دستاورد کمپین ٢٠/١٠ را نگذارند توسط شرکت های خلافکار به فراموشی سپرده شود.

با هر شرایطی کار نکنیم و شخصیت کاری خود را حفظ کنیم.