دوشنبه های اتحاد!

از بس دروغ شنیدیم/ ما دیگه رای نمیدیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٧ اسفند، در ١٧ شهر هزاران بازنشسته مخابرات تجمع و راهپیمایی کردند. بازنشستگان در شهرهای اراک، اردبیل، خرم آباد، بندرعباس، تهران، قروه، تبریز، اصفهان، ارومیه، رشت، مریوان، شیراز، مشهد، سنندج، اهواز، کرمانشاه، ساری در هوایی بسیار سرد به خیابان آمدند. در تهران خواستار کنار رفتن مدیرعامل مخابرات سردار پاسدار مجید سلطانی شدند. شعار وزیر بی لیاقت/ ننگت باد شعار همه بازنشستگان مخابرات در تجمعات بود.

در اهواز کارگران فولاد هفتمین روز اعتصاب خود را پایمردانه ادامه دادند و کارگران ارکان ثالث پالایشگاه ششم پارس جنوبی نیز سومین روز اعتصاب خود را از سر گذراندند.

جالب اینجاست که در حالی این تجمعات برگزار می شود که حتا یکی از کاندیداها به میان این افراد نیامده تا بپرسد خواسته هایتان چیست؟ پول هایی که یک نماینده مجلس می تواند در دوره نمایندگی خود به دست بیاورد آن چنان مافیا را مست کرده است که فیلم رقص و آواز و پول ریزان بر سر کاندیداها فضای مجازی را پر کرده است.

خوابی که نئولیبرالیسم برای جامعه ایران دیده او را به رقص آورده است. قانون گریزی، دروغگویی، فقیر کردن مردم، بی دوایی و مرگ خوابی است که مافیا برای مردم تدارک دیده تا اولادشان اگر از کانادا هم اخراج شد در کشور دیگری به عیاشی مشغول شود.

این در حالی است که در خیابان ها پر شده است از:« از بس دروغ شنیدیم/ ما دیگه رای نمیدیم!»

جای مردان سیاست

بنشانید درخت،

که هوا تازه شود.

0 views