با هر شرایطی کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، آگهی در گروههای کارگران پروژه ای در فضای مجازی مرتب منتشر می شود که هم به شخصیت کارگران توهین می کند و هم بی قانونی را رواج می دهد. به متن آگهی توجه کنید:

«درود، برای شرکت آریا استوان سازان در پروژه فولاد بافق به نفرات ذیل نیازمندیم، قرارداد پروژه دو ساله می باشد، دو ماه گذشته، خوابگاه، بیمه، حقوق توافقی، پرداخت یک ماه و حداکثر تا دو ماه تاخیر. نام شرکت آریا استوان سازان، کارفرما فولاد بافق، خوابگاه در بافق، لطفا برای اطلاعات تکمیلی به شماره ذکر شده تماس گرفته شود. با تشکر»

البته که بازرسین وزارت کار کور شده اند و این بی قانونی آشکار را نمی بینند. اما برادران کارگر باید توجه کنند شرکتی که از الان به کارگر می گوید 2 ماه تاخیر حقوق دارد بی تردید تا 4 ماه حقوقشان را عقب خواهد انداخت. در هیچ کجای قانون کار نوشته نشده است که می توان حقوق کارگر را با تاخیر پرداخت کرد. حقوق کارگر یا روزانه، هفتگی، و یا ماهانه است در غیر این صورت کارفرما بی قانونی کرده است.

دوستان برای خود احترام و شخصیت قایل شویم و برای این شرکت های بی در و پیکر کار نکنیم.