سه شنبه های همبستگی! حمایتی ندیدیم/به مجلس رای نمی دیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سه شنبه های همبستگی در شهرهای کرمانشاه و اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و درمانی و بی اعتنایی مسوولین شکل گرفت.

در کرمانشاه بیش از ٢٠٠ نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان و مخابرات حضور پیدا کرده و شعارهای صنفی سر دادند. شعار:«تجمع، اعتراض/ حق مسلم ماست-معلم، کارگر زندانی/ آزاد باید گردند-مجلس انقلابی/ گند زده حسابی»

در اهواز نیز ١٠٠ نفر از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی در مقابل استانداری به همراه خانواده های ساکن شهرک مسکونی غدیر کیانشهر اهواز در نبود امکانات گاز، برق پایدار، سیستم دفع فاضلاب این هفته هم گرد هم آمده بودند. آنان شعار می دادند:«چهل سال دروغ شنیدیم/ ما دیگه رای نمیدیم-حمایتی ندیدیم/به مجلس رای نمی دیم-از خوزستان تا تهران/ ننگ بر مدیران-فقر و فساد هم اینجاست/ آقازاده آمریکاس»

تمامی شعارها بر علیه سیاست های ضد کارگری اتخاذ شده توسط دولت و مجلس که به نفع عده ای رانتخوار و اختلاسگر تمام شده است، بود. حضور زنان در این تجمعات بسیار چشم نواز است.

0 views
0 views
0 views
0 views