سکوهای نفتی همچنان در اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز سه شنبه ٨ اسفند کارکنان شرکت فلات قاره در جزیره خارک تجمع خود را در اعتراض به زیر پا گذاشتن موارد قانونی توسط شرکت دست به اعتراض زدند. آنان می گویند:

«افزون بر تحریم‌های خارجی، مدت‌هاست خود تحریمی داخلی نیز گریبانگیر کارکنان و بقای صنعت نفت شده است. آقای دولت!! انصافت کجاست؟؟

آیا کسی که در شرایط تحریمی و با وجود انواع مخاطرات و تهدیدات ایمنی و امنیتی، و با تکنولوژی هایی مربوط به ۵۰ سال پیش،جان بر کفانه کمر همت می بندد تا اقتصاد کشورش سرپا بماند سختی بیشتری را تحمل می کند باید با این رفتار غیر قانونی مواجه شود؟

شما مگر دم از اسلام و عدالت و انصاف نمی زنید؟ آیا این است راه و رسم مسلمانی که کارگر و کارمند ایرانی در بدترین شرایط آب و هوایی و با بیشترین مشکلات فنی و لجستیکی، نفت را تولید و صادر کند و جلوی خانواده اش هم شرمنده و سرافکنده باشد؟؟

با نفتی ها اینقدر بدرفتاری نکنید، بخدا بزرگترین ولی نعمت شما، همین نفتی های جان بر کفی هستند که اینگونه تلاش می کنند تا اقتصاد کشور از پای نیفتد اما شما بی انصاف ترین و قدرنشناس ترین دولت روی زمین هستید .

آیا نمی بینید متخصصین این صنعت فوج فوج کشور را ترک می کنند؟ آیا نمی شنوید که فریاد نارضایتی نفتی ها تا اوج آسمان بلند است؟ آیا باید حتما نفتی ها دست به اقدامات عملی بزنند تا شما کوتاه بیایید؟

این کدام عدل و انصاف است که بیش از ۶۵ درصد حقوق یک متخصص نفتی به عنوان مازاد بر سقف برداشته شود؟؟»