Archive for اکتبر 2016

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی تهران

آنچه بر تاکسیرانی تهران گذشته و می گذرد!

رانندگی با تاکسی تاریخی بیش از 70 سال در تهران داشته و تشکیلات تاکسیرانی هم قدمتی 60 ساله دارد. تشکیلات تاکسیرانی و به ویژه اتحادیه رانندگان تاکسی در دهه 40 و 50 از اعتبار خاصی میان رانندگان برخورد بود. بخصوص با اعتصاب در سال 40 که باعث افزایش کرایه تاکسی و قدرتمندی اتحادیه گردید. اهمیت رانندگی تاکسی و سختی این کار باعث شده بود که رژیم گذشته کمک های شایانی به اتحادیه رانندگان تاکسی و تشکیلات تاکسیرانی بنماید. بطوریکه تاکسی فرسوده رانندگان با تاکسی صفر با حداقل قیمت تعویض می گردید و در مقطعی از زمان پس از تبدیل تاکسی فرسوده با تاکسی صفر کیلومتر، ب تبدیل تاکسی قدیمی به پلاک شخصی و فروش آن سودی نیز عاید راننده تاکسی می گردید. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از حوادث ساختمانی

در اولین هفته مهرماه ، طی دو حادثه ی جداگانه دو کارگر ساختمانی دچار حادثه شدند. یک کارگر از طبقه چهار ساختمانی در هشتگرد همراه بالابر به پایین سقوط نمود و جان خود را از دست داد. در نظرآباد نیز یک کارگر از طبقه چهار همراه بالابر سقوط کرد و از ناحیه هر دو پا و سر دچار آسیب شدید گردید و در بیمارستان میزان هوش او 4% اعلام گردید. این نشان از بی توجهی شدید به ایمنی کار می باشد که قسمت عمده ی آن به سودجویی صرف سازندگان ساختمانها ربط دارد و بی توجهی ناظران بخش ایمنی کار که قطعن این موارد نه اولین و نه آخرین خواهد بود.

آیا وزارت کار با غیرفعال کردن بخش بازرسی خود به این حوادث کمک نمی کند؟ آیا ممانعت از فعالیت سندیکاهای کارگری به این دلیل نیست که اجازه نخواهند داد که کارفرمایان با جان کارگران اینچنین بازی کنند؟

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

1-بیمه تکمیلی درمان ، پدران و مادران کارگران را نیز تحت پوشش قرار دهد.

2- چرا تعداد ایمپلنت دندان برای خانواده کاهش یافته است؟ و بر اساس قرارداد بیمه تکمیل درمان صورت نمی گیرد؟

3- غذا دادن در رستوران باید به نحوی باشد که هر روز تا آخر وقت همان روز غذا موجود باشد. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از چرایی حوادث این چنینی در ایران خودرو؟

پنجم بهمن ماه 89 و مصادف با اربعین حسینی را شرکت بصورت سه شیفت کار اعلام می کند. کارگران شیفت شب که در حال ورود به شرکت بودند و در خیابان داخل شرکت در تردد بودند ، یک کامیون کمپرسی بنز که راننده اش به دلیل خواب آلودگی و خالی کردن ترمزاز پشت سر به کارگران که در حال تردد بودند برخورد کرده و چهار نفر را کشته و دست کم دوازده نفر مجروح می شوند. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کرمانشاه

در یک اقدام ضربتی در مرزهای استان کرمانشاه در هفته اول مهرماه، نیروی زمینی سپاه اقدام به برپایی بیمارستان های صحرایی در این مناطق نمود. در این بیمارستان ها به 250 هزار نفر خدمات رایگان از جمله ویزیت، دارور، عکسبرداری، آزمایش های مختلف، ارایه شد.

حتا در این بیمارستان ها مردم منطقه از MRI و دریافت نسخه های بیماری های خاص که فقط در داروخانه سیزده آبان تهران می توان یافت بطور رایگان برخوردر شدند. همچنین در مدت برپایی این بیمارستان ها تعداد 800 عمل جراحی رایگان نیز انجام شد.

…بیشتر