به تیتر های خبرگزاری ایلنا در روز ٢٧ تیرماه نگاه کنید:

درآمد صیادان خوزستانی به ۴۰۰ هزارتومان رسید.

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان بوشهر: مرزنشینان برای پرداخت بدهی به اداره دارایی، خانه‌های خود را فروختند. تعاونی‌های استان ۵ سال است که درآمدی ندارند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری: پرستارانی هستند که با ۵۰۰ هزار تومان درآمد، بدون بیمه سرمی‌کنند.

…بیشتر