پیام سندیکا، شماره 51 مهر 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 51 مهرماه 95 منتشر شد. در این شماره می خوانید :

سرپیام
ششمین سال انتشار نشریه کارگری پیام سندیکا
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور
برای مبارزه چون فولاد آبدیده شده اند
اول مهر در راه است
دستان خالی کارگران بی اعتنایی مسئولین شرکت واحد
وزارت کار در روابط کارگری در کجا قرار دارد!
نقدی بر تسهیلات رفاهی ( مسافرت) پرسنل شرکت واحد
حقوق مدیران چند برابر حقوق یک کارگر است؟
وقتی کارگر حقوق نمی گیرد!
کارگران به سرمایه های معنوی خود می بالند!
انجماد مزدی فقط برای حداقل‌بگیران بوده است!
به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه اتفاق افتاد
تظاهرات سندیکاهای کارگری در آلمان
یورش به مزد و امنیت شغلی کارگران!
از اعتراضات متنوع کارگران بیاموزیم!
اعلام هوشیاری به کارگران و زحمتکشان شرکت واحد
نهادهای مدنی و وظایف ما!
نظری به المپیک 2016 ریو
شگردهای دلالان برای ورود خودرو به کشور!
غلامحسین نصیری کوشنده کارگری درگذشت!
بچه‌هایی که بوی گاو می‌‌دهند!
اینگونه است که ایران روزی دو میلی متر فرو می رود!
زنان پیشگام حرکت های اجتماعی و زیست محیطی!
تن فروشی، یک معضل اجتماعی محصول فقر و فساد حکومتی!
لایحه کاهش ساعات کار زنان به تایید شورای نگهبان رسید
یک وانت شادی و شادمانی
برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک