پیام سندیکا، شماره ٨٠ مرداد سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٠ مرداد سال ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص7
دشمنی با کارگران و قوانین بین المللی کار ص30
تحمیل بحران به طبقه کارگر ص32
بازنشستگی در استرالیا ص33
موسی قربانی کارگرپالایشگاه ص35
یادواره ای به قتلِ دکتر فرشید هکی ص36
من یک گارگرم! ص38
قساوت های چهل ساله قذافی ص39
معرفی يك كتاب ص41
نشاط جهانداری خلبان ص44
سهم زنان از دنیای مردانه ص45
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص50
تاریخچه جنبش سندیکایی ص52
از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو ص53
پیدایش و تکامل حیات ص55

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید.