نشریه امید منتشر شد!

فصلنامه امید شماره ٦ ویژه تابستان ١٣٩٩ ، نشریه بازنشستگان فلزکارمکانیک در ایران به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

١-خودکشی پیرمردها زنگ خطر است

٢- بخشی از چالش های بیمه بازنشستگان

٣- نظام بازنشستگی در سوئد

٤- هدایت سازمان تامین اجتماعی به بازار بورس يا اقتصاد قمارخانه ای

٥- کنشگر باشیم

٦- شعر زیر خط فقر

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید