پیام سندیکا، شماره ۱۰٦ آذر سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٦/ سال دهم/ آذر ۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

داخل:
در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی ص12
تحلیلی از اعتصاب در کارخانه های ایران خودرو! ص34
کانون های بازنشستگی و رییس کانون عالی ص37
یکشنبه های اعتراض! ص38
پیروزی بازنشستگان! ص42
ایجاد شغل به چه ترفندی! ص42
مصاحبه مازیار گیلانی نژاد با خبرگزاری(ایلنا) ص44
گرامی داشت یاد قهرمان ملی زنده یاد علی لندی ص45
درد ناداری و گرسنگی بر خانواده های کارگران ص47
شعری از نگار ص49
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی! ص50
ای آدم خوب؛ لطفاً هیچوقت عوض نشو ص52
اعتصاب علیه اجاره خانه ها ص53
تفاوت دو دیدگاه ارزش مصرف و ارزش مبادله ص55
نحوه صحیح تسویه حساب با کارگر ص57
بیکاری در کشور کوبا ! ص58
راه کمال کدام است؟ ص59
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقد است ص60

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.