Archive for دسامبر 2021

اجرای قانون سخت و زیان آور معضلی برای کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، موضوع سخت و زیان آور بودن مشاغل در ایران خودرو به مشکلی همیشگی تبدیل شده است. کارگران پیمانکاری «نیما سرویس» که سخت و زیان آور بودن شغلشان از سوی ایران خودرو تایید شده است، مشاهده کرده اند که هیچ اقدامی در مورد محاسبه این سالها و بازنشستگی شان از سوی مدیریت صورت نگرفته است.

همچنین کارگران پیمانکاری «خانه ما» در انتظار سخت و زیان آور بودن کارشان هستند تا زودتر بازنشسته شوند.

تعلل مدیریت ایران خودرو در این مورد جز سودجویی و اهمال و بی عرضگی مدیرانش هیچ توجیه دیگری ندارد.

تحلیلی بر کمپین سال ١٣٩٩ و ٢٠/١٠ – ١٤٠٠ (١)

از ابتدای فعالیت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ما مصمم به آموزش قانون اساسی (فصل سوم، حقوق ملت)، قانون کار و به ویژه قوانین سندیکایی در میان کارگران بوده و هستیم. آموزش در کنار فعالیت میدانی همواره اصل کار ما بوده و خواهد بود. با این رویکرد از سال ١٣٩٤ که سندیکا به میان کارگران نفت و گاز رفت تلاش برای اجرایی کردن آموزش ها همراه با خواسته های کارگران سرلوحه کارمان قرار گرفت. در همین راستا تجمعی در سال ١٣٩٧ در چهارراه عسلویه با بیش از ١٠٠ کارگر پروژه ای که با در دست داشتن آرم سندیکا و فدراسیون جهانی اینداستریال و خواسته هایشان رقم زدیم که متاسفانه به سرکوب کارگران منجر شده و تعداد ٤ تن از کارگران کنشگر سندیکایی دستگیر و حکم زندان گرفتند. …بیشتر

معضلی به نام مسکن کارگران ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اجرای پروژه مسکن ب٩ فولادشهر بعد از دو سال از کلنگ زنی و افتتاح در هاله ای از ابهام است و هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفته است. تغییر سه مسوول در طی دو سال نشانگر بی برنامگی مدیریت در این خصوص است. وعده های مدیرعامل که کارگران را صاحب خانه می دانست امروز به روشنی معلوم گشته حرفی بی پشتوانه بوده است. هیچ کس در مقام پاسخگویی در مورد این موضوع نیست. کارگران هنوز چشم انتظار صاحبخانه شدن هستند.

بیماری های گوارشی در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیماری های گوارشی در ایران خودرو کم کم خودی نشان می دهند و این به دلیل بی کیفیتی غذاست. هر چند که ایران خودرو مدعی استخدام بهترین آشپز است اما این ربطی به آشپز نداشته و مواد استفاده شده در غذا که بی کیفیتی و غیربهداشتی است موجب این بیماری هاست. به عنوان نمونه سس گوجه فرنگی مورد استفاده در آشپزخانه ایران خودرو تراریخته بوده که موجبات بیماری و صدمه به کارگران است.

کارگران بارها با اعتصاب غذاهای خود به مدیران پیام داده اند که وضعیت غذا باید به کیفیت مطلوب برسد.

گزارشی از مزار شهرام محمدی

باشندگی نمایندگان سندیکایی کارگران فلزکار مکانیک ایران و پیشگامان فرهنگی هنری ادبی رامهرمز و ایل سترگ بهمیی بر سر مزار کارگر فداکار ایذه ای زنده یاد شهرام محمدی!

تاریخ را مردان بزرگ رقم می زنند؛ همانها که همه دغدغه شان آسایش و رفاه جامعه انسانی است و برای انجام این آرمان بزرگ از جان و همه هستی خود مایه می گذارند و نام و یادشان در همه زمانها ماندگار و جاودانه خواهد بود. بی گمان آنچه که این بزرگمردان را از دیگران جدا می سازد به سبب انجام کاری است که در زمان ویژه خود انجام می گیرد. آنان در بزنگاه زندگی خود درست ترین راه را گزینش می کنند. خانواده و همه هستی و آرزوهای خود را بر منافع ملی سرزمینشان ترجیح نداده و خود را فدا می نمایند. همانند سردار سرافراز ایران زمین، آریوبرزن لُر و خواهرش یوتاب که در تنگ تکاب کهگیلویه و بویراحمد راه را بر سپاهیان اسکندر گجستک بستند و ترس و لرز و مرگ و بن بست بر آنان فرود آوردند. …بیشتر

غذای ذوب آهن بی کیفیت است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، غذای ذوب آهن بی کیفیت بوده و کارگران از تنوع غذایی ارایه شده رضایت نداشته خواهان افزایش تنوع غذایی ویژه رژیمی در سفارشات رستوران هستند.

کار پر از نگرانی و همراه با خطر و سخت و طاقت فرسا در ذوب آهن، اکثر کارگران را به بیماری های گوارشی مبتلا کرده و لذا آنان خواستار غذای رژیمی در لیست غذای رستوران هستند. متاسفانه مسوولین طب کار که باید برای این موضوعات به لحاظ آماری تحقیقاتی را انجام داده باشند تا متوجه گردند که چه میزان و به چه علت کارگران دچار بیماری گوارشی می شوند و برای آن چه تدبیری باید اندیشید، همچنان نظاره گرند و سکوت اختیار کرده اند.

چرا ایران خودرو نیرو نمی گیرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با بازنشسته شدن ٦٣ نفر فقط در ٢ ماه آبان و مهر در ایران خودرو، استخدامی برای جایگزینی این افراد دیده نمی شود و باید کارگران در حال کار، وظایف این کارگران بازنشسته را انجام دهند که برای انجام وظایف آنان مجبورند تن به اضافه کاری های طاقت فرسا بزنند.

مدیریت ایران خودرو برای کاهش نیافتن سود حداکثری خود و کار کشیدن حداکثری از نیروی کار موجود، سالهاست دست به استخدام نزده و تا توانسته مدیران بی خاصیت را برای در فشار گذاشتن کارگران استخدام می کند.

کمپین ٢٠/١٠ ادامه دارد!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، دور جدیدی از اعتصابات کارگران پتروشیمی های پارس جنوبی شروع شده که در اعتراض به بدقولی های کارفرمایان در رابطه با اجرا نشدن مقررات کمپین چه به لحاظ دستمزدها و چه به لحاظ مرخصی های وعده داده شده است.

امروز ١٠ آذر ١٤٠٠، کارگران پروژه ای پتروشیمی مبین پارس جنوبی از صبح دست به اعتصاب زدند. آنان خواهان رعایت قوانین کمپین ٢٠/١٠ هستند و خواستار برکناری مدیران دروغگو بوده و در شعارهای امروزشان بارها این موضوع را فریاد زدند. …بیشتر

خودکشی کارگران پروژه ای ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز ۵ آذر ۱۴۰۰ یکی از کارگران پیمانکار بندر صادراتی و خدماتی تمبک (از زیرمجموعه های شرکت عمران ساحل قرارگاه خاتم) دست به خودکشی زد و فوت کرد. سعید محمدی کارگر پیمانکاری خوشرو از پروژه بندر سیراف پارس بود. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان به همه کارگران پروژه ای تسلیت می گوید.

حقوق های حقیرانه، کار سخت، گرمای هوا، نبود حمام های استاندارد و غذای مناسب، وجود مواد مخدر و از همه بدتر یاس و ناامیدی از مبارزه که بار گرانی را گران تر می کند همه موجب می شود تا کارگران به پوجی و ناامیدی برسند و چون سعید محمدی ها دست به خودکشی بزنند. این خودکشی ها قتلی است برنامه ریزی شده از سوی شرکت های پیمانکاری تا کارگران دست به اعتصاب و حق خواهی نزنند.

نفرین دوزخیان بر شما باد!

ایجاد شغل به چه ترفندی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وزیرکار در مصاحبه ای با مجله آتشکار به شماره ١٣٠١ به تاریخ ١٥ آبان اعلام کرده است:« یک میلیون و ٨٥٠ هزار فرصت شغلی تا پایان ١٤٠١ اجرایی خواهیم کرد» و در ادامه گفته:« با برداشته شدن موانع بروکراتیک، بخش خصوصی توانایی ایجاد شغل را خواهد داشت» یعنی ماهانه ٦٢٥/١١٥ کارگر بیکار را به سرکار خواهند فرستادم.

فارغ از اینکه آیا وعده داده شده انجام شدنی است یانه، مهم موانع بوروکراتیک است که از نظر ایشان مانع اشتغالزایی است. ایشان در این مصاحبه نگفته اند که این موانع چیست و در کجای قوانین وجود دارد.

سوال اینجاست: آیا برداشتن ماده ٤١ قانون کار و حداقل دستمزد سالیانه از نظر ایشان جزو موانع بوروکراتیک است؟؟؟ آیا برداشتن محدودیت ٨ ساعت کار در روز، یا حذف بیمه اجباری و کلن تعطیل کردن سازمان تامین اجتماعی جزو این موانع است؟؟ آیا رابطه ای بین ایشان و آن ٣٨ نماینده ای که خواهان تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و برداشتن همه مواد حمایتی قانون کار از کارگران وجود دارد، می باشد؟ …بیشتر